Ordblind i folkeskolen

Har du et ordblind barn i folkeskolen?

Børn og forældre

Det kan være svært at være ordblind i folkeskolen. Man kan føle ikke, at være som de andre. Fordi man ikke kan læse og stave som dem. Senere i folkeskolen, kan ens ordblindhed også spille ind på andre fag som fx matematik. Derfor er det vigtigt at man gør noget ved ordblindheden, og starter træningen, så tidligt som muligt. Så er mulighederne for at kommer ind i en positive spiral også størrer.

Det er ikke kun en kamp for barnet. Som forældre, kan det også være svært. Hvilken rettigheder har en ordblind i folkeskolen? Hvordan støtter man sit barn bedst muligt? Hvordan få man det bedst mulige samarbejde med lærerne? Udover alt dette er der også inklusion i gang i folkeskolen, som også giver udfordringer.

Heldigvis findes der i dag en masse it-hjælpemidler inden for oplæsning, oversættelse, tale til tekst og ordforslag

Er mit barn ordblind?

Det er svært at opdage ordblindhed inden folkeskolen med sikkerhed. Forskerne er i gang, så ordblindhed kan opdages i en tidligere alder. Der er dog tegn på ordblindhed, hvis ens barn først begynder at tale i en sen alder. Kun langsomt tager nye ord til sig, og problemer med at rimme. Hvis dit barn har disse kendetegn kan der udvikles ordblindhed, hvis ikke afhjulpet tidligt. Ordblindhed i familien, øger også chancerne, fordi ordblindhed kan være arveligt.

I folkeskolen er mulighederne for, at opdage ordblindhed lettere og sætte ind med hjælpemidler. Det er typisk en manglende evne til at kunne genkende ord og bogstaver. Hvis dit barn er ordblind kan han/hun også have svært ved, at forstå mundtlige instruktioner. Dette gælder især, hvis dit barn skal huske flere budskaber i en bestemt rækkefølge.

Børn med ordblindhed kan også have problemer med bogstave’s lignende ord, ‘b og d, og ‘p og b’. Derudover kan de have problemer med ligheder og forskelle mellem bogstaver og ord. Det kan gøre det næste umuligt, at læse ukendte ord, fordi hvordan skal det udtales. Dette er kun et uddrag af mange forskellige kendetegn. 

Kendetegn på ordblindhed, når dit barn begynder i skolen

Børnehaveklasse

 • vanskeligheder med at rime
 • vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (f.eks. at finde ud af, hvordan ordet ´lur´ vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav ´l´)
 • vanskeligheder med at huske ord
 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i ´lyd-familie´ med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.

1. klasse

 • vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord
 • vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning
 • vanskeligheder med stavning
 • vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver

Senere klasser

 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • nederlagsfølelse og evt. sociale problemer
Ordblindetesten - Testrapport

Ordblind=Rød – Usikker afkodning=Gul – Ikke ordblind=Grøn.

Den nye Ordblindetest

Har dit barn nogle af disse kendetegn, skal du tage en samtale med skolen. Hvis de også har oplevet mistanke om ordblindhed, kan de tage en ordblindetest. I dag stiller Undervisningsministeriet en gratis ordblindetest til rådighed som kan bruges fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser. Der findes også en ordblinderisikotest, der gå helt ned til børnehaveklassen.

Selvom testen er gratis, er det ikke altid muligt at blive testet. Det er op til skoleledelsen, og det kan skabe problemer, pga økonomi og ressourcer! Hvis dit barn får taget ordblindetesten, og den viser ordblindhed, åbner det for støttemuligheder. Ordblindetesten, kan give adgang til en IT rygsæk samt støtte og ekstra undervisning. Hvad du bliver tilbudt kan være forskelligt fra kommune til kommune og i forhold til dit barns udfordringer.

Ordblindetesten tager ca. 30 minutter at gennemfører. Der er 3 opgaver med tid på. Hvor det gælder om så mange rigtige som muligt. Man skal dog ikke bare gætte, fordi forkerte svar trækker ned. Testen kan sættes på pause, hvis det er svært at koncentrerer sig i så lang tid af gangen. 

Hvad kan jeg gøre som forældre?

Som forældre er det vigtigt, at støtte op om sit barn, det er ikke sjovt at have ordblindhed i den alder. Der er en vigtig ting at huske på, ordblindhed har ikke noget med ens intelligens at gøre. Selvom ens intelligens er normal, kommer man stadigvæk ud for forskellige nederlag. Derfor er det vigtigt at kigge efter de gode oplevelser, de er der altid. Hvis du har en pige, er det endnu vigtigere at holde øje, fordi de er bedre til at skjule deres ordblindhed.

Du vil sikkert få mange ting af vide, gør dette eller dette. Det er dog vigtigt at huske på at ordblindhed er forskellig fra person til person. Derfor hvad der virker for mig, behøver ikke virke for dig. Undervisningen i folkeskolen, er ikke altid rettet mod ordblinde. Det er måske ikke tykke bøger, vi lærer bedst af.

Det kan også være I skal kigge efter alternative emner. Det kan være svært som ordblind, at finde energien til det ekstra arbejde. Det gør det ikke lettere hvis man altid skal læse digte, hvis man bare gerne i stedet vil læse om fodboldNoget alle kan gøre brug af er, at dele dine mål op i mindre dele. I stedet for, at tænke på sommerferien som slutmål, så del skoleåret op i mindre dele, så det ikke virker så uoverskueligt. 

Retstavningseksamen

Min retstavningseksamen fra 9. klasse

Ordblinde deler viden.

At dele viden, skolen og forældrene imellem, kan skabe meget værdi til gavn for den ordblinde.

Samarbejdet med lærerne

Der er læsestof man skal igennem i folkeskolen. Har du et godt forhold til lærerne, kan det være lettere og finde alternativer. Derfor er det også vigtigt at opbygge et godt forhold til skolen. Kommunikation mellem dig og lærerne er også vigtige. Lærerne har i forvejen mange opgaver og store forventninger på sig. Huske på, at de gør deres bedste!

Som forældre kan man føle, at man står alene overfor skolen. Måske det var en ide, at undersøg om der findes et forældrenetværk for ordblinde, i nærheden. Her kan I dele viden og oplevelser. I kunne invitere lærer eller skolen til møder eller tættere samarbejde, mulighederne er mange.

Der findes også Ordblindeforeningen. Som medlem kan man få rådgivning om
rettigheder og regler omkring ordblindhed. Det er også et fællesskab og netværk, hvor man kan vidensdele. Og forhåbentlig opdage, at man ikke er alene derude. Ordblinde bare er en anden måde at gøre tingene på. 

Være sjovt at lærer

Som ordblind, er folkeskolen måske ikke det sjoveste sted, at være. Dette er synd, fordi hvorfor skulle det ikke være det? Det er svært at lave undervisning, alle synes er sjovt. Alle mennesker er forskellige, men det kan være små ting, man som lærer kan ændre for at hjælpe barn med ordblindhed. Forskelligheden gør at det er vigtigt, at huske dit barn på at man ikke skal sammenligne sig med de andre. De er gode til at læse og skrive, men måske ikke alt mulig andet.

Der er mange måder at lærer på. I dag behøver man ikke få viden fra en bog. Viden findes alle steder, man skal bare være nysgerrig, så finder man den. Selvom jeg er færdiguddannet, er jeg ikke færdig med at lærer. Jeg har fundet mange måder jeg kan lærer på, som passer til mig. Så jeg bliver aldrig færdig, fordi der findes så meget viden derude.

Når man som ordblind, er nødt til at læse og skrive. Er det også rigtigt vigtigt at det er noget man interesserer sig for! Så kan det godt være, du tænker “Skal jeg virkelig lade mit barn læse om mordere fra 1800 tallet”, og svaret er ja. Det kræver meget ekstra energi som ordblind, at sætte sig med en bog. Det kan bringe mange dårlige minder frem i en. Hvis det ikke er noget man brænder for 100 %, har man ikke den ekstra energi der skal til.

Den måde jeg har lært at læse på, er ved at jeg har interesserer mig for det jeg har læst. Min første bog, hot sex, ramte lige i hvad en 10. klasse dreng gerne vil læse om. Efterfølgende har jeg læst Børsen, hver dag i 9 år nu. Det tog lang tid i starten, med i dag er jeg også blevet bedre, fordi jeg har investerer den tid, der skal til. Ellers ville jeg ikke kunne være noget hvortil jeg er i dag. 

glade ordblinde

Det skal være sjovt at lærer, selvom du er ordblind

Mand forsvundet

Ordblindhed forsvinder ikke, man lærer at leve med det

Ordblindhed forsvinder ikke

Selvom skolen tilbyder hjælp, forsvinder dit barns ordblindhed ikke. Men ordblindhed kan forandre sig og man finder andre veje til, at omgås den. Ordblindhed kan måske også vise sig at være en af de bedste uddannelser man kan få i livet. Det er hvordan man ser på tingene, og jeg ser positiv på det.

Som ordblind, kan man ikke læse og skrive så godt. Men så kan man så meget andet. Dette er hvad man skal tilbyde sine klassekammerater. De vil opdage, at der er andre ting i livet end at kunne læse og skrive. Derfor skal man heller ikke altid gøre som alle de andre og tro det også er det bedste for en selv. De gør tingene ud fra deres evner, som ikke er ens i folkeskolen, som ordblind.

Det er svært for et barn, hvis det står helt alene. Derfor er det vigtigt at have personer, der kan støtte den ordblinde. Dette kan være mange forskellige personer, lærer, klassekammerater, familiemedlemmer eller andre helt uden for skolen. Det skal bare være personer, man stoler på og hvor forventningerne går begge veje. 

Nota og it rygsækken

Som ordblind kan læsning være svært. Heldigvis findes der et bibliotek hvor ordblinde kan få hjælp. Dette er ikke et normalt bibliotek men Nota. Hos Nota kan du finde bøger til ordblinde. Det kan være lydbøger eller e-bøger og både fag- og skønlitteratur. Nota kan altså hjælpe dig med oplæsning af bøger. Det er dog ikke alle der kan få adgang til Nota, man skal have en test, der viser man er ordblind eller en anden grund.

Stavning er også svært for mange ordblinde. Men der findes et hjælpemiddel, en IT rygsækken, som kan hjælpe med ordforslag og oplæsning. It rygsækken er ikke noget du bare kan få, man skal ansøg om den. Med et ordblindt barn i folkeskolen, sker det gennem kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). De kan bevill en it rygsæk, hvis de anser det kan give gavn.

Hvis dit barn få en it rygsæk, er det ikke løsning på alt. It rygsækken er en computer, med forskellige programmer, der kan hjælpe med at stave og læse. Der er flere ting der spiller ind. først skal dit barn have et kursus i it rygsækken, for at lærer og bruge den. Det er også vigtigt at lærerne på skolen, skal vide lidt om it rygsækken, samt dig som forældre. Derudover skal materialerne fra undervisningen også findes digitalt, ellers kan programmerne ikke bruges. Dette er lærerens job, og her kommer man til spørgsmålet om tid og ressourcer!

Hjælpemidler og prøver i 9. klasse

Som ordblind har du lov til at bruge dine hjælpemidler til nogle af dine eksemer. Du kan her læser hvad Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skriver om hjælpemidler her:

Må eleven bruge digitale hjælpemidler?

Prøvesituationen skal afspejle den daglige undervisning, og derfor er det ikke længere muligt for skolens leder at begrænse adgangen til brug af it-udstyr og internet under prøveaflæggelsen eller i forberedelsen forud for mundtlige prøver, hvis eleverne har benyttet it-udstyr og internet i undervisningen.” – uvm.dk 

Ordblinde kvinde, lige fået it-rygsækken.

Der er flere faktorer der skal spille sammen, hvis it-rygsækken skal blive et godt værktøj

Richard Branson i sjovt tøj

Som ordblind, kan man godt lærer engelsk. Bare ikke ved at prøve at læse tykke bøger

Engelsk og ordblind?

Er det svært nok at lærer dansk, hvorfor så bruge tid på engelsk eller tysk? Dette spørgsmål kan jeg godt forstå, har selv haft det. Men jeg har også oplevet at det slet ikke er umuligt. Vi skal måske bare gøre tingene på en anden måde.

Jeg har ikke lært engelsk i skolen! Alligevel har jeg studeret hvor undervisning var på engelsk, bøgerne på engelsk og studie kammeraterne ikke danske. Jeg ser mig selv i dag som tosproget, fordi jeg kan tale og forstå engelsk, næsten lige så godt som dansk.

Alt dette har jeg lært ved at tale og hører engelsk. Sprogskole i England i sommerferien, efterskole med elever fra Island og Litauen, studeret i 4 måneder i både USA og Kina. Det er disse erfaringer der har lært mig, det jeg kan i dag. Jeg kan stadigvæk ikke skrive meget på engelsk, uden it hjælpemidler.

Ud fra mine egne erfaringer, tror jeg det er muligt for ordblinde af lærer et fremmedsprog. Det er nok bare vigtig at sige, at det ikke skal læres, som alle andre. De har nok bedre mulighed for at lærer det gennem en bog, i forhold til en ordblind. Men fordi man er ordblind, er det slet ikke umuligt. Ud og find den måde du bedst kan li at lærer på, og igang! 

Efter folkeskolen

Efter eksamenerne er overstået, er det tid til at fejre at man er nået det til. Det er første bjergtop, på vej til noget andet. Vil du ud på arbejdsmarkedet eller tag en uddannelse. Dette er det store spørgsmål, der er mange muligheder. Er det gymnasiet der trækker, en HF for ordblinde eller måske et år på en ordblindeefterskole. Det kan også være, at få et job i en virksomhed og arbejde sig op derfra. Ved siden af kunne du måske tag ordblindeundervisning på VUC. Det vigtigeste er, at tag en beslutning, det første skridt er starten på fremtiden!

Der er faktorer der spiller ind på alle elever, ikke bare de ordblinde. Der kan være meget støj i et klasselokale. Som ordblind, kan det giver endnu større udfordringer, hvis man ikke kan hører alt. Der er også problemer med indeklimaet rundt omkring på de danske skoler. Som barn er det vigtigt at man få sin søvn. leger man med en iPhone eller andet lige inden man skal sove. Kan det gøre det svære at falde i søvn

Det er vigtigt at være opmærksom på disse forhold. Det hjælper ikke meget, at have en it rygsæk eller ordblindeundervisning, hvis man ikke er frisk i skolen. Så ansvaret ligger ikke kun hos skolen! 

23 Comments

 • Marianne rasmussen

  september 2, 2015, 9:17 am

  Jeg vil høre hvor jeg kan få hjælp til min søn som går i 4 klasse og er ordblind og har riget svært ved at læse og skrive
  Vi har et godt sammen arbejdet med læren på hans skole og vi har købet ham en pc og en skader pen
  Men vi vil jo gærne hjælpe ham så maget som hyliget men jeg er selv ordblind så det er også svært for mig at hjælpe ham
  Håber at i kan gi os noge godt råd
  Mvh msrianne

  • Jesper Sehested Jensen

   september 2, 2015, 9:52 am

   Hej Marianne,
   Jeg håber nogle af ideerne kunne bruges, da vi talte sammen.
   Held og lykke!
   Mvh
   Jesper Sehested Jensen

 • Ulrik Magnusson

  september 13, 2015, 9:49 pm

  Hej
  Jeg er 18 år gammel er lige blevet testet for ordblindhed. Jeg tænker hvad er mine rettigheder som ordblind? Kan jeg få ekstra hjælp i skolen eller kan man få kurser eller noget i den dur? Eller er det noget som skolen skal bevillige?
  jeg går p.t. på et gymnasium.

  • Jesper Sehested Jensen

   september 14, 2015, 10:18 am

   Hej Ulrik,
   Du skal tage en snak med SPS på dit gymnasium, de kan hjælpe dig. Det kan være det skal være en IT rygsæk, ekstra tid til eksemen eller anden støtte. Da du er 18 år, kan du også kontakte din lokale VUC for at hører om mulighederne for ordblindeundervisning hos dem.
   Mvh
   Jesper Sehested Jensen

 • Henriette

  september 24, 2015, 4:31 pm

  Hejsa 🙂

  Min datter går i 9. kl og selv om hun er testet ordblind, så kan hun ikke få ekstraundervisning. Kan skolen godt nægte dette?
  Mvh. Henriette

  • Jesper Sehested Jensen

   september 25, 2015, 7:22 am

   Hej Henriette,
   Lovgivning er ikke vores stærke side, derfor vil jeg heller henvise dig til Ordblindeforening, der ved meget mere på det områder.
   Mvh
   Jesper Sehested Jensen

 • jeanette

  marts 11, 2016, 8:50 am

  har haft mistanke til min søn på 9 går i 3 klasse er ordblind.. nu skrev hans lærer igår at hun også havde ham mistænkt nu.. derfor bestilte hun en test og en dialog møde, fint tænker jeg , men hvorfor skal en psykolog med er det normalt? for mig er en psykolog hvis man har problemer hjemme eller man har gjort noget at man skal tale med sådan en?

  er det normalt man bruger i folkeskolen test og en psykolog?

  hilsen jeanette

  • Jesper Sehested Jensen

   marts 11, 2016, 9:07 am

   Hej Jeanette,

   Det er forskelligt hvordan man gøre rundt om i landet, så det er svært at svare på. Jeg ville ikke være nervøs for det. Det kan måske være en fordel, viser at skolen er klar til at gøre noget. Men der findes ikke et svar på det.
   Mvh
   Jesper Sehested

 • Birger Rønnelin Wulff Wulffeld

  marts 21, 2016, 7:25 pm

  Hej Jesper og Jeannette
  Jeg er 60 år og er ordblinde det Jeannette er bekymret om at der er en psykolog ind over skal hun ikke være bekymret om man bruger psykolog til at finde ud af om hinanden søn er ordblind og hvordan man skal tilratelægge han unvistel
  Med venlig hilsen
  Birger R W Wulffeld

 • Tine

  august 5, 2016, 9:45 am

  Hej vil lige høre om i ved noget om. Har hørt at jeg har en pige der er preblind som skal i 6 klasse. Har hørt der skal være er ekster lære i alle tommerne i skolen. Er det noget du kender til hvis du gør ved du hvor det står i loven Tine

  • Jesper Sehested Jensen

   august 5, 2016, 10:19 am

   Hej Tine,
   Vi kender ikke så meget til hvad der står i loven, den er ikke ligefrem læsevenlig! Ordblindeforeningen ved meget mere om lovgivningen, så prøv at kontakte dem.
   Mvh
   Jesper Sehested

 • Louise

  september 13, 2016, 2:51 pm

  Hej Jesper

  Jeg sidder lidt på dan anden side af bordet og ved ikke altid, hvordan jeg skal løse opgaven som lærer for tre ordblinde elever. De har deres forskellige styrker som vi hele tiden prøver, at presse frem i lyset. Jeg er forholdsvis nyuddannet og syntes nogle gange at jeg kommer til kort. Alle mine elever har målundervisning, hvor de skal arbejde med skriftlig materiale, som passer til deres mål. Børnene læse hver dag. De ordblinde har baseundervisning, som støtte. Alligevel føler jeg ikke, at jeg løfter opgaven godt nok. Jeg “glemmer” nogle gange at få dem med og sikre mig, at de forstår. Jeg mangler noget erfaring eller læring i, hvordan man griber det an og hvilken vej man skal gå med disse elever. Dette skal jo ses i konteksten af, at jeg har 20 andre elever, som jeg også skal nå i en presset hverdag. Nogle råd eller ideer til kurser eller lign. som kan hjælpe lidt på vej.

  • Jesper Sehested Jensen

   september 15, 2016, 12:40 pm

   Hej Louise,
   Ja, der er er meget at se til som lærer, men dejligt du alligevel finder tiden til at spørge! Har de hjælpemidler som de bruger og er glade for? Det kan sætte en stopper for at blive mere selvkørende, hvis eleven ikke finder det helt rigtige hjælpemiddel. Der findes mange forskellige, prøv at kig på Ordtavlen.
   Jeg kender ikke så meget til undervisning, har en anden uddannelses baggrund end det. Derfor kan jeg heller ikke rigtig henvis til andre undervisnings typer, end at det ikke skal være for let eller svært og måske prøv at finde noget de synes er spændende. Det kunne også være at fokuser på selve opgaven og ikke om der så er stavefejl.
   Håber det kunne hjælpe lidt?
   Mvh
   Jesper Sehested

 • Puk Stentoft

  september 24, 2016, 5:01 pm

  Hejsa????
  Min datter er ordblind og går i 8. klasse. Hun er lige kommet hjem, rigtig ked af det, da de lige har haft nationaltest i dansk,
  Og fik ikke ekstra tid. Er det ikke forkert? Har alle ordblinde ikke krav på, ekstra tid ved alle test og prøver uanset om de går i folkeskolen eller videres gående uddannelser?

  Mvh.
  Puk Stentoft

  • Jesper Sehested Jensen

   september 24, 2016, 5:17 pm

   Hej Puk,
   Der står i De nationale test for elever med læsevanskeligheder – Udfordringer, anbefalinger og inspiration:

   Giv eleverne pauser og mere tid
   En test kan som regel gennemføres inden for en lektion på 45 minutter, men elever med læsevanskeligheder kan godt have brug for mere tid. Det skyldes, at de måske besvarer spørgsmålene langsommere,
   hvis de får teksten læst højt eller bruger et oplæsningsprogram.

   Men er ikke stærk i lovgivningen og hvad er et krav eller en anbefaling.
   Mvh
   Jesper Sehested

 • heidi Jørgensen

  oktober 11, 2016, 8:54 am

  Hej vi har en datter der er meget ordblind og det er jeg også selv vi bor i helsinge og anna hun gå i 7 klasse og hun kan ikke gå der til næste år for de kan ikke hjælpe anna mer. Og i dag har jeg vægt i og læsere om hillerødsholmskolen og lærke hun hedder line Jørgensen men jeg kan ikke finde tlf nr til hinande. Vil meget gerne hør men om det. For vi er også skabt op i holt hus eftskol sig en masse jeg håber at hør fra jer hilsen heidi Jørgensen

 • Pernille

  november 20, 2016, 12:41 pm

  Hej.
  Jeg har lige et spørgsmål. Står og skal have en ny computer som kan kører ordblindeprogrammer, men har ingen idé om hvilke mærke er bedst? eller hvad den skal kunne?
  Håber der er en der kan hjælpe mig. 🙂

  • Jesper Sehested Jensen

   november 20, 2016, 5:57 pm

   Hej Pernille,
   De fleste bærbar kan kører “ordblindeprogrammer” i dag, der er dog forskel på hastigheden alligevel. Jeg kender ikke dine behov, så derfor kan jeg ikke sige hvad der er “bedst”. Har i forbindelse med Ordtavlen skrevet dette om valg af computer, bærbar eller smartphone.

   Sidder du og overvejer hvilken bærbar eller smartphone der er bedst for dig? Det er svært at finde hjælp til. Du kan læse på internettet hvad der er godt, man passer de til dit behov! For nogle er design det vigtigste, for andre hastighed eller noget helt tredje.

   Vi er alle forskellige, og derfor findes der ikke en rigtig løsning. Derfor er det vigtigste du kan gør, at finde ud af hvad dine behov er. For bare at nævne nogle ting du skal tænke over: Hvad skal du bruge den til (hastighed, harddisk, vægt)? Hvor lang tid skal den kunne holde strøm? Hvilken styresystemer kender du til (Windows, Apple, Android)? Hvor meget må den koste? Hvor mange penge vil du bruge på hjælpemidler?

   Der er ikke andre end dig selv, der kan svare på alle disse spørgsmål.

   Ved godt det ikke er det svar du ønskede, men det er sådan jeg ser på det.
   Mvh
   Jesper Sehested

 • mia boldsen

  november 22, 2016, 10:57 am

  Hej Jesper
  Hvad skal vi gøre. Min datter er blevet testet i en ordblindetest, hvor hun lå på 78. Dette skulle efter sigende ikke være ordblind, men hun har bare så utroligt svært ved at stave, og læser meget langsomt.
  Kan man godt være ordblind selvom man scorer 78 i ordblindetesten? Og er der nogen andre muligheder hvor hun kan få hjælp?

  Hun er 13 år.
  Bedste hilsner Mia

  • Jesper Sehested Jensen

   november 22, 2016, 1:06 pm

   Hej Mia,
   Jeg kender ikke inddeling i hovedet af rød,gul og grøn. Jeg gætter på at 78 er gul i den alder, så siger testen rigtig nok at man ikke er ordblind (hvilken jo som sådan er godt). Som du selv skriver, så skal man jo så prøve at finde andre løsninger, fordi der stadigvæk er en udfordringer.
   I dag findes der mange hjælpemidler som kan hjælpe alle, kig på Ordtavlen. Du kunne snakke med skolen, om din datter kunne få noget andet hjælp til at få hende højere op. De har testet, så det lyder til skolen er åben for at hjælpe.
   Mvh
   Jesper Sehested

 • Morten

  februar 18, 2017, 8:12 pm

  Hej Jesper

  Vi har en søn i 7. klasse, som siden de små klasser har haft svært ved læsning. Han kan sagtens læse, men det tager bare lidt tid at tygge sig igennem et kapitel.

  Han er testet for ordblindhed flere gange og lægger i det gule område af den nye test.

  Vores udfordring er, at vores søn går i baglås og nægter at læse noget som helst. De bøger han får for f.eks. læsning af en bog til efter en vinterferie, dem kommer han ikke igang med.

  Vi skal hele tiden presse på og det ender i skænderier, da han helst vil have, at vi sidder ved siden og læser hvert kapitel sammen med ham.

  Har du nogle gode strategier for, hvordan vi får ham til at læse selv uden en voksen sidder ved siden af hele tiden?

  Mvh.
  Morten

  • Jesper Sehested Jensen

   februar 19, 2017, 4:22 pm

   Hej Morten,
   Giv din søn noget han kan li at læse om, fodbold, musik, computerspil, dyr, hvad som helst. Den første bog jeg læste frivillig var i 10. klasse. Den hed ‘Hot sex’ og den var på 384 sider. Hvis det er spændende nok, så finder han også energien til det.
   Mvh
   Jesper

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *