Den nye ordblindetest

I 2013 blev det beslutte, at der skulle laves en ny test for ordblinde. Ordblindetesten skulle kunne identificere personer med ordblindhed / dysleksi fra 3. klasse til universitetet. Testen ville også sikre, at ordblinde ville få en mere ensartet dokumentation af deres vanskeligheder.

Det skal give bedre adgang til støtte og hjælpemidler som oplæsning og ordforslag. Der vil heller ikke være forskel på hvor i danmark man bor, og hvor i uddannelsessystemet man befinder sig.

“Der er vist ingen andre, som har prøvet at udvikle en test, der skal kunne bruges fra 3. klasse til universitetsniveau, så det bliver en stor udfordring. Vi vil lave en række opgaver med underliggende delopgaver, der får forskellige sværhedsgrader, så både eleven i 3. klasse og den studerende på universitetet bliver udfordret. Hvis de altså er ordblinde“. – Mads Poulsen – lektor og daværende tovholder for “Ordblindetest på tværs af uddannelser”

Har du taget testen og sidder tilbage og er ked af det eller lettet, så er du ikke alene. Vil du vide hvor du kan få taget en ordblindetest, som voksen (ikke for børn og unge i folkeskolen)?

Ordblindetesten, hvem kan tage den?
Alle ordblinde i uddannelsesystemet kan nu får taget en ordblindetest.
Infografen må kun gengives med tilladelse fra Etlivsomordblind.dk

Ordblinderisikotesten

Den nye Ordblinderisikotest giver mulighed, for at undersøge elever fra børnehaveklassen og 1. klasse, for deres risiko for at udvikle ordblindhed. Ud fra risikotestens resultat, giver det mulighed for at hjælpe eleverne med ekstra støtte og opmærksomhed i læseundervisningen. Det kan hjælpe eleven for fremtiden og mindske læsevanskelighederne.

Ordblinderisikotesten er inddelt i 3 trin og foregå på papir. Ud fra resultatet af testen, efter antal point, viser om eleven er i grøn (Eleven er sandsynligvis ikke i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder) eller rød gruppe (Eleven er sandsynligvis i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder).

De 3 trin i Ordblinderisikotesten

  1. Højtlæsning af ordlister med ord og nye ord (nonord)
  2. Bogstavbenævnelse
  3. Dynamisk Afkodningstest

Testen forventer at kunne finde 80 % af de elever i 0. klasse, der senere vil vise sig at udvikle svære vanskeligheder med ord og bogstaver. I 1. klasse vil tallet være 90 %.

Ordblinderisikotesten kræver ikke tilladelse fra forældre ligesom ordblindetesten, fordi den bliver gemt op til 15 år.

Vil du læse mere om ordblinderisikotesten kan du læse vejledningen her.

Krav på en ordblindetest

Politikerne har afsat 607 millioner kroner til en række projekter på det sociale område i satspuljeaftalen for 2016. Iblandt de mange projekter er der også givet penge til, at elever i folkeskolen har krav på at blive testet for ordblindhed én gang i deres skoleforløb.

Med aftalen er der udsendt et klart signal om, at elever med ordblindhed skal identificeres tidligt, fordi vi ved, at det er alfa omega i forhold til at give elever med ordblindhed den bedst mulige undervisning og en bedre skolegang,” siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

Aftalen gælder først fra skoleåret 17/18. Der er i alt afsat 11 millioner kr, en million kroner til projektet i 2016, 2,8 millioner kroner i 2017 og 3,6 millioner kroner årligt fra 2018 og frem (til politikerne måske stopper det igen). Ordblindetesten er en digital test hvor det kræver at der skal være en læsevejleder til stede. Det er det pengene skal bruges til samt finansiere de kommunale merudgifter der er ved at gennemføre ordblindetesten.

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest af deres barn, selv om skolelederen ikke har fundet det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørge for, at der foretages en ordblindetest af barnet. Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegere beføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så fald betyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over for skolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, at testen gennemføres.

Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen, der i praksis står for at afholde ordblindetesten. – Folkeskolen.dk