Hvordan virker den ordblinde hjerne?

– lige så godt som klassekammeraternes