Mit barn er ikke ordblind – den nationale ordblindetest viste at min barn er gult

– det her kan du gøre, når dit barn er gult og stadig har læse- og stavevanskeligheder