Foredraget, der udfordrer dine elevers vanetænkning om egne evner og muligheder


Motiver din elever til at vælge, hvad de brænder for

 – så de tager stilling til deres uddannelsesvalg og fremtid