Alt om ordblindhed

Det manglende ”R”

Det manglende ”R”

Skrevet af Bolette Elvstrøm - Boletteelvstroem.dk
Tastatur
Gør det lettere – en national indsats for læsesvage borgere
flere ordblinde får støtte på deres uddannelse
Kragelund Efterskole - "Når jeg bliver til os"