CD-ORD, oplæsning og ordforslag

Med CD-ORD, som er et it-hjælpemidler og LST, har du et program til din computer, der kan hjælpe dig med oplæsning og ordforslag.

Det vil sige, at hvis du har ord du ikke kan stave til, kan CD-ORD komme med forslag. Dette gør programmet, ud fra den tekst du allerede har skrevet, den prøver altså at gætte det næste ord.

Hvis du har problemer med, at læse tekster eller de ord du vil skrive. Kan CD-ORD’s oplæsning hjælpe med dig. Du kan få oplæst de ord du skriver eller den tekst du markere. CD-ORD kan også læse op fra PDF filer, og markere det ord der bliver læst op.

Har du har fået CD-ORD i din  IT-rygsækken er det vigtigt, at bruge tid og energi på at lærer programmet af kende. Det er ikke nok, du bare får et kursus. Du skal bruge dit hjælpemiddel, så tit som muligt ellers glemmer du det. Hvis du står til eksamen, og ikke kan huske hvordan du bruger jokertegn eller havelågen. Er det pludselig ikke et hjælpemiddel mere, men en ulempe.

Det er også vigtigt at du kan få støtte af andre, lærerne hvis du er i folkeskolen eller dine forældre. Hvis du er alene, om det. Kan det være svært at komme videre, hvis du har problemer. Du kan finde forskellige videoer og guider hos MV-Nordic og Youtube.

Der findes mange andre it-hjælpemidler og læse-skriveteknologier (LST) som kan gøre din hverdag lettere. 

Det er vigtig at alle omkring den ordblinde kender til de 5 funktioner som mange hjælpemidler er bygget omkring. I foredraget for lærerne ‘Hvem tager hjælpemidlerne op af tasken? – og skaber gode vaner‘ ser vi på mulighederne og hører om livet som ordblind i folkeskolen. 

CD-ORD til retskrivningsprøven

Der har kørt et forsøg, de sidste to år, hvor ordblinde (Elever med særlige vilkår) har haft mulighed for at bruge CD-ORD’s ordforslagsprogram i prøven i dansk retskrivning. Forsøget var udløbet, med nu blevet forlænget, så ordblinde også har muligheden for bruge deres it rygsæk. I dag må du som ordblind bruger de hjælpemidler du bruger i undervisningen “Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.” – uvm.dk.

Der stilles dog krav til, at eleverne til hverdag også bruger CD-ORD som læse- og skriveværktøj, så det ikke er første gang til retskrivningsprøven de bruger det.  Det er skolelederen på den enkelte skole, der kan give tilladelsen til bruge det til prøverne. 

Inden afgangsprøven med CD-ORD

For at kunne bruge CD-ORD til afgangsprøven, skal den ordblinde være kendt med funktionerne oplæsning og ordforslag. Derudover skal der ligge en aftale med skolelederen, som er den, der tage den endelige beslutning.

Når du har fået tilladelse fra skolelederen, skal skolen bestille det digitale opgavesæt, som kan blive læst op. Der må ikke skrives på eksamensbeviset, at den ordblinde har brugt sine hjælpemidler.

Det er smart at bruge terminsprøven, som generalprøve, så du har prøvet en eksamen med CD-ORD. På den måde kan du blive fortrolig med hvordan det kommer til at være til din afgangsprøve. 

Stemmer, sprog og ordbøger

Der følger forskellige stemmer med CD-ORD. Der er både stemmer til dansk og engelsk oplæsning, med fra start. Hvis du skal bruge stemmer til fx tysk, fransk eller spansk, kan de tilkøbes eller ansøges om med It-rygsækken. Der er forskel på de danske stemmer, Per Anne og Carsten.

Per er en digital stemme hvorfor udtale kvaliteten er meget høj, hvis Per kender ordet. Anne er en syntetisk stemme, som kan læse naturlig og tydelig op. Til sidst er der Carsten der er tydelig i udtalen, og kan læse hurtigere op end Anne.

Det er vigtigt at du finder den stemme der passer bedst til dig. Derefter kan du også ændre i læsehastigheden, så stemmen passer 100% til dit behov.

Er der ord CD-ORD ikke kender, kan du selv tilføje dem. Du kan også finde og lave fagordbøger, hvis du igennem dit job eller uddannelse, bruger mange fagudtryk. Du kan finde og downloade fagordbøger her

SkanRead – Scanning

CD-ORD, kan ikke scanne tekst, derfor får du SkanRead med. SkanRead kan du bruge til at scanne tekster ind og lave det om til digital tekst, OCR. Derved kan CD-ORD læse det op for dig bagefter.

Når du scanner, kan du selv vælge om teksten skal gemmes som PDF, Word eller lydfil. Du behøver ikke en scanner. Har du allerede en billed fil eller PDF fil, kan du lave den om, med det samme til tekst. 

TjekTasken.nu

Tjek om din skole har adgang til ‘Tjek Tasken’ og få adgang til CD-ORD

‘Tjek Tasken’ for CD-ORD

For at få en IT-rygsæk, skal man have en ordblindetest. Men behøver man overhovedet IT rygækken? Måske ikke, mange skoler har købt adgang til TjekTasken.nu som CD-ORD er en del af.

‘Tjek Tasken’ giver eleverne mulighed for at bruge forskellige digitale materialer og programmer, som skolen bruger i forvejen i undervisningen, fx CD-ORD, 10Finger og Matematik i Måneby+.

For at tjekke om din skole har adgang skal du bruge dit barns UNI*login eller skolens kundekode/password for at kunne få adgang. Hvis du ikke kan logge på skyldes det nok, at skolen ikke abonnerer på Skole Aftale+. 

Jesper Sehested - Ordblind og mentor

Hvem står bag Etlivsomordblind.dk

Jeg er 34 år og ordblind. I 9. klasse havde jeg 71 fejl ud af 92 i diktat, men i dag har jeg en uddannelse. Jeg har arbejdet i over 6 år, med at støtte forældre og deres ordblinde barn, når bogstaverne driller.

Her har jeg holdt foredrag for over 9.500 elever, lærere og forældre om livet som ordblind. Derudover har jeg blandt andet skrevet bøgerne ‘Michael og Bogstavbjerget‘ og ‘Et liv som ordblind i folkeskolen‘ samt lavet onlinekurset ‘Sådan hjælper du dit ordblinde barn med at bruge hjælpemidler‘.

Læs mere om Jesper Sehested