Ordblindetest

Nu kan forældrene med loven i hånden kræve at deres børn EN gang i deres folkeskoletid bliver testet for ordblindhed.

Jeg håber, at der med indførelsen og anvendelsen af ordblindetesten kommer til at danne sig en masse erfaringer. De vil fungere som en løftestang af lærernes faglighed omkring ordblindhed. At selve testen og det at teste eleverne kommer til, at give en mer viden om ordblindhed. “Hvordan ser en ordblind elev ud ?”

Hvornår giver det mening, at teste –selv uden forældrenes forlangende.

Jeg sikker på, at der vil komme større bevidsthed om, ordblindhed, alene ved at testen tages (på forældrenes forlangende). Med forældrenes krav om testning, bortfalder diskussioner om hvorvidt eleven skal testes eller ej. Dette kan der både argumenteres for og imod.

Mit håb er at denne faglige diskussion løftes med mere viden om ordblindhed, netop givet gennem testningen af eleverne. Flere  elever vil måske testes ikke bare på forældrenes forlangende, men simpelthen på et mere solidt fagligt grundlag, fra lærernes side.

Væk er ligeledes kommuners profeti om at der ikke er ordblinde elever i deres kommune. Dermed ikke noget behov for at teste eller have undervisningstilbud til ordblinde elever.

En tidlig indsats

Jeg håber, at mange elever vil blive testet ordblinde langt før end det sker, for mange elever i dag. Det er tidlig indsats, der skal til, specielt med de nye optagelseskrav til ungdomsuddannelserne.

At få ordblindediagnosen i udskolingen, når fagligheden skærpes, eller sågar først ved de obligatoriske tests på ungdomsuddannelserne er sent –for sent.

Mit allerstørste håb er at flere elever end i dag får mulighed for at opfylde kravene til optagelse på en ungdomsuddannelse med tidlig ordblinde test og selvfølgelig dertil hørende langt tidligere indsats.

Testen skal bruges

Vigtigheden af hvordan testen anvendes er altafgørende for elevens fremtid. Hvis ikke testens resultat bruges i forhold udvikling af elevens fagligeudvikling har den ingen positiv betydning for eleven og heller ikke på undervisernes kompetencer.

Hvad der vel er forventeligt må være at der kommer langt mere fokus på den efterfølgende indsats fremadrettet, ellers er testen og diagnosen jo ligegyldig.

Ordblindetestscore 77 i den nye ordblindetest

Sådan få du din score efter du har taget ordblindetesten.

Syn på ordblinde

Men hvad betyder det for eleven at få en diagnose og for lærens syn på eleven? Testen må ikke bruges som en sovepude. Diagnosen må ikke bruges som en undskyldning fra eleven til ikke at præstere fagligt. Den bruges som en undskyldning fra eleven til ikke at præsterer, eller fra læren som undskyldning til ikke at understøtte elevens faglige udvikling.

For at dette ikke skal blive et issue kræver det en høj grad af faglig viden om ordblindhed og indsigt i kompenserende strategier. De skal tænkes ind i den daglige undervisning. Så eleven på trods af vanskeligheder med skriftsproget hele tiden udvikler sig fagligt og har deltagelses muligheder i undervisningen. Ligesom alle de andre elever uden ordblindhed.

Ordblind uden hjælp

Min datter stod i 8 klasse til terminsprøven i læseprøve delen. Hun havde ikke forlænget tid, det var fravalgt – det var jo “kun” en terminsprøven, it- rygsækken var ikke implementeret, så den var kompenserende, men tværtimod en stor hæmsko.

Hun læste og svarede på alle opgaver indenfor tidsrammen. Gik herefter til læren og bad om hjælp til at få et bedre resultat til næste læseprøve. Min datters begrundelse var, at hun jo havde læst det hele og svaret på alle spørgsmål, men på karakteren kunne hun jo se at der var plads til forbedring.

Du er ordblind, vær tilfreds!

Mange til eksamen

I Danmark har alle ret til at kunne tag en uddannelse på lige vilkår, også selv om man er ordblind.

De øvrige elever handlede på samme vis og fik råd og vejledning til at gøre det bedre næste gang. Min datter blev mødt med “Det er jo superflot, når man tænker på at du er ordblind, vær tilfreds med det”.

Læren havde ikke den nødvendige faglige indsigt der skulle til at undervise i kompenserende strategier. De faglige mål for min datter var i stor grad afhængig af lærens viden om ordblindhed og undervisning af ditto og her slog lærens kompetencer bare ikke til.

Der blev ikke inddraget den længere tid til prøver og anvendelsen af denne. Der blev ikke anvendt kompenserende it og de kompenserende strategier der kunne være med til at løfte det faglige niveau, i en læseprøve.

Sovepude for læren

Diagnosen blev brugt som en sovepude for læren. Forventningerne blev lavere end, hvis det havde været en ikke ordblind elev. De blev ovenikøbet italesat som en undskyldning for ikke at forvente for meget. Skrue ned for de faglige forventninger, for læren selv. Men også for min datter og det fordi læren ikke havde den faglige indsigt.

Jeg vil til hver en tid hævde at lærerne har et kæmpe ansvar også for hvordan elevens syn på sin diagnose. Specielt, når diagnosen gives tidligt. Væsentligt er dog også at man har øje for at tilegnelsen og brug af skriftsproget er uhyre anstrengende, for den ordblinde elev.

Det kræver særlig hensyntagen for arbejdsbyrden, og at undervisningen langt hen ad vejen både skal bygge på læse/staveindlæring. Lige så væsentligt på den kompenserende del, så eleven trods ordblindhed ikke sakker bagud fagligt, hverken i dansk, matematik eller andre fag.

Klar til uddannelse

Håber med den nye test og med muligheden for et forældrekrav om testning, samt langt større fokus på den efterfølgende indsats, at de ordblinde elever bliver langt bedre rustet fagligt fremover og bliver klar til ungdomsuddannelser ved at kunne opfylde de adgangskrav der nu er kravet.

Skrevet af Rikke Madsen

2 replies
  1. Aviaja P
    Aviaja P says:

    Jeg kan skriv men har problem med stave til svære ord kan ikke høre hvad jeg skal skriv, jeg under uddannelse som SA føle mig hjælpløs kan kom til tænke på jeg vil gerne stop min udd.

    Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *