Etlivsomordblind.dk – Forlag med fokus på ordblindhed

Forlaget ‘Etlivsomordblind.dk’ udgiver bøger både til ordblinde og ikke-ordblinde, som kan blive klogere på det at være ordblind.

Det er forlagets mål at give ordblinde mod på at læse og lærer på trods af udfordringerne med bogstaverne.

Indtil videre har forlaget udgivet bøgerne: Michael og Bogstavbjerget og Et liv som ordblind i folkeskolen. Og der er flere på vej.

Forlaget beskæftiger sig også med udgivelse af plakater, foredrag og andre ordblinde-relaterede produkter. Alt sammen der kan hjælpe ordblinde med at skabe fokus på det, som de er gode til og derved bekæmpe udfordringerne med bogstaverne.

Ordblind? Bog om livet med ordblindhed
Michael og Bogstavbjerget kan også bruges i folkeskolen

Michael og Bogstavbjerget

Bogen handler om drengen Michaels kamp med bogstaverne. På vej op af bogstavbjerget finder han troen på sig selv. En tro der motiverer ham til at kæmpe videre for alle de muligheder og drømme, der ligger foran ham.

Til hvert kapitel er der forskellige spørgsmål. De skal hjælpe dig med at få en dialog med dit barn om de oplevelser, som ordblinde møder i skolen og fritiden.

Den er skrevet på en så fin måde at et barn kan føle sig forstået og ikke alene med sit problem og ved at læse bogen, føle sig motiveret til at kæmpe med sit læsebesvær.

Et liv som ordblind i folkeskolen

‘Et liv som ordblind i folkeskolen’ er en lang række episoder i folkeskolen set fra en ordblinds synsvinkel. Du kommer ind i hovedet på de ordblinde elever, som på den måde deler deres tanker.

Når du har læst bogen, har du fået et indblik, som kan danne grundlag for, at du bedre kan hjælpe dit ordblinde barn eller elever videre til at komme ud over til begrænsninger, som ordblindhed hos elever i folkeskolen umiddelbart kan skabe.

“Det kan være svært som underviser at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være ordblind. Bogen er oplagt til at skabe refleksion over praksis. Hvordan tilrettelægges undervisningen, så de ordblinde elever inkluderes, og hvordan arbejdes der med elevernes og klassens mindset?”

Jeg er god til at...

Jeg er god til at…

“Jeg er god til at…” hjælper dit barn til at huske på sine stærke sider. Dem der giver selvtillid og selvværd, som skal bruges for at bestige Bogstavbjerget og overvinde bogstaverne.

Der er både en plakat og en t-shirt med “Jeg er god til at…”

Det var simpelthen UTROLIGT. Blandt alle de mange, mange sætninger, så fandt han omgående ”køre traktor”.

Han er faktisk så glad for sin trøje, at han ikke turde ha den på i skole. Den måtte ikke blive snavse. Han håber også, at storebroderen ikke vil have sin trøje, så han har den til når han bliver ældre.

Hvem står bag forlaget?

Jesper Sehested er selv ordblind og skriver bøger, som han vil have ønsket fandtes dengang han gik i folkeskolen. Bøger hvor der var unge, som han kunne spejle sig i for at se lyset forenden af tunnelen.

Jesper holder også foredrag om livet som ordblind ‘Fra 71 fejl i diktat til uddannelse … og nu forfatter‘ samt foredraget ‘Hvem tager hjælpemidlerne op af tasken? – og skaber gode vaner‘ for lærere om ordblindhed og hjælpemidler.

Foredrag på ordblindeefterskole - Ordblindeugen - Foredrag på Aalborg Bibliotek - fra 71 fejl i diktat til uddannelse ... og nu forfatter