Velkommen til dig, der gerne vil hjælpe dit ordblinde barn med at trives

– Jesper Sehested
ordblind, forfatter, foredragsholder og mentor