Brugerundersøgelse blandt ordblinde studerende

Her kan du finde et uddrag af brugerundersøgelsen som Hovedstadens Ordblindeskole og Danmarks Evalueringsinstituts har lavet om ordblinde studerende, der modtager studiestøtte.

Undersøgelsen viser blandt andet at, 46% først er blevet testet ordblind på deres videregående uddannelse samt at, jo tidligere man opdager ordblindhed, jo mindre risiko for frafald oplever den ordblinde. 

De ligger rigtig godt mundtligt, men to til tre karakterer dårligere skriftligt. Og hvis det så er, at de ikke ligefrem får dumpekarakterer skriftligt, så tænker man ikke som dansklærer, at der kunne være tale om ordblindhed” – Rie Nielsen forstander på Hovedstadens Ordblindeskole – DR.

Mange forblinder sig ved at tænke, at »du er jo en kvik og fornuftig ung mand eller pige, og du kan så mange ting og skal nok klare dig alligevel«. Det er derfor, der er røget så mange igennem. Men når de kommer til de højere uddannelser, klarer de sig så ikke alligevel,” – Formand for Ordblindeforeningen, Erik Kildegaard Rasmussen – Berlingske

Testet for ordblindhed første gang?

Undersøgelsen viser at 46% af de adspurgte først er blevet testet for ordblindhed på deres videregående uddannelse. De har dermed gået igennem skolesystemet uden af deres udfordringer er blevet opdaget.

En af grundene kan være fordi de ordblinde er gode mundtligt og derfor ikke bliver opdaget.

I år lancerede Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som giver folkeskolerne et fælles grundlag for, hvornår en elev er ordblind. Ordblindetesten skulle gerne hjælpe til, at flere fik opdaget deres udfordringer tidligere og derved kunne afhjælpe eleven. 

Hvornår blev du testet første gang og fik af vide, at du er ordblind?

Åbenhed om ordblindhed

I spørgsmålet om “I hvilken grad er du åben omkring din ordblindhed?” svare 46% at de i høj grad er åbne, 37% er det i nogen grad, 13% er det i mindre grad, og 3% er slet ikke er åbne omkring deres ordblindhed.

At der er 46% der er åben om deres ordblindhed er positivt. Jo mere åbenhed, jo mere udbredt bliver kendskabet til ordblindhed hos ikke ordblinde. Det er også på den måde vi kan vise at, ordblindhed ikke betyder, at man ikke kan få en uddannelse. 

Brugernes åbenhed omkring deres ordblindhed
Hvornår fik du første gang støtte efter du blev testet for ordblindhed?

Støtte efter ordblindetest

Undersøgelsen viser at, 55% først modtog støtte på deres videregående uddannelse. At de modtager støtte er positivt, men det gør også er de skal arbejde endnu mere, i en tid der kan være svær og det øger risikoen for frafald.

Hvis de ordblinde allerede modtog støtte og de positive effekter af det inden uddannelsesstart ville frafalde måske kunne blive endnu lavere. Derfor er det vigtigt at, vi opdager ordblindhed og giver støtte (oplæsning, tale til tekst og ordforslag) så tidligt som muligt i den ordblindes liv. 

Ordblindetest og afbrudt uddannelse

Ser man på sammenhængen mellem hvornår en ordblind er blevet testet for ordblindhed, viser det sig at, jo senere jo større risiko er der for frafald på en uddannelse.

Det viser vigtigheden i at, vi tester for ordblindhed så tidligt som muligt. Derved kan flere ordblinde undgå at, skulle droppe ud af en uddannelse pga. deres ordblindhed. 

Sammenhæng mellem tidspunkt for test af ordblindhed og afbrudte uddannelser
Hvor mange videregående uddannelser har du afbrudt?

Afbrudte uddannelser

I spørgsmålet om “Hvor mange videregående uddannelser har du afbrudt” har 79% afbrudt en uddannelse mens kun 2% har afbrudt tre eller flere uddannelser.

Det viser, at problemet med frafald for ordblinde ikke er meget større end man kunne forvente for ikke-ordblinde. Alle kan vælge forkert af flere forskellige grunden fx interesse.

Læs her hele undersøgelsen. 

Jesper Sehested - Ordblind og mentor

Hvem står bag Etlivsomordblind.dk

Jeg er 34 år og ordblind. I 9. klasse havde jeg 71 fejl ud af 92 i diktat, men i dag har jeg en uddannelse. Jeg har arbejdet i over 6 år, med at støtte forældre og deres ordblinde barn, når bogstaverne driller.

Her har jeg holdt foredrag for over 9.500 elever, lærere og forældre om livet som ordblind. Derudover har jeg blandt andet skrevet bøgerne ‘Michael og Bogstavbjerget‘ og ‘Et liv som ordblind i folkeskolen‘ samt lavet onlinekurset ‘Støt dit ordblinde barn med at bruge hjælpemidler‘ og er mentor for unge ordblinde.

Læs mere om Jesper Sehested