Mål for ordblinde i folkeskolen

Det er ikke unormalt at møde ordblinde, der har gået gennem hele folkeskolen uden papir på deres ordblindhed. De har derfor ikke haft adgang til de hjælpemidler, støtte og andre muligheder de ellers ville havde haft. Det er ikke fordi papiret er svært at få fat i dag med en digital ordblindetest. Det er tit fordi, det er svært, at få lov til at blive testet, af den ene eller anden grund.

Inden afslutningen af skoleåret 2017/2018 går ingen elever ud af folkeskolen og først efterfølgende opdager at de er ordblinde.

I dag har vi bedre værktøjer end nogensiden. Vi har den digitale ordblindetest, der kan bruges fra 3. klasse og op. Snart har vi også en ordblindetest som skal kunne give en ide om ordblindhed allerede fra 0. klasse.

Derved kan der sættes ind tidligere, til gavn for den ordblinde. En ordblind der ikke skal gå alle de følelser igennem, vi andre har haft. Følelserne der gå gennem en, når man sidder og kigger rundt på de andre elever. Der bare spiser sig igennem den ene tykke bog efter den anden.

Derudover går vi også og venter på retskravet om en ordblindetest i dit uddannelsesforløb. Det blev vedtaget i 2015 men af en eller anden grund, gælder det først fra skoleåret 2017/2018.

Når vi når dertil, kan skolen ikke udsætte eller stoppe en ordblindetest. Det vil bringe en ende på kampen som nogle forældre må tag, i årevis, med skolen for en test. Nogle ser en ordblindetest som en omkostning, fordi det åbner op for muligheder for hjælpemidler og støtte. Det der bare bliver glemt i den forbindelse er, at den ordblinde kan blive mere selvkørende tidligere. Dermed  kræver den ordblinde heller ikke de samme resurser over deres skoleforløb.

Noget langt, men ikke langt nok!

Vi har værktøjerne, ordblindetest og retskrav, til at sikre at ingen går ud af folkeskolen uden at vide de er ordblinde. Det er en del af vejen. Det er desværre bare ikke nok, fordi som det er nu, vil nogle sige at vi er i mål. Det er vi slet ikke! Det er tid til at sætte et nyt mål.

Et mål om at inden afsluttningen af skoleåret 2017/2018 er der ingen elev, lige meget social baggrund, bopæl eller køn der går ud af folkeskolen, og først efterfølgende opdager at de er ordblinde.

Hvis det sker, bare en gange, så har systemet fejlet. Hvis det sker, skal der trykkes på stop knappen, som enhver japansk bilfabrik ville gøre, så fejlen kan findes og udbedres med det sammen og for altid.

Vi kan ikke være bekendt at vi lader unge gå gennem den uvished, mange ordblinde allerede har følt gennem deres skoletid. Det er på tide vi sætter os et mål, der løser problemet engang for alle.

Vi har sendt indlægge til følgende på mail, for at for en dialog og fokus, så der kan komme et mål for ordblinde i folkeskolen.

 • Ellen Trane Nørby – Minister for børn, undervisning og ligestilling
  At have et mål om, at ingen elever forlader grundskolen og først efterfølgende opdager, at de er ordblinde, er et fagligt og menneskeligt fint mål, som vi skal stræbe efter. Vi ved dog også, at ordblindhed udgør et kontinuum af vanskeligheder, som viser sig i forskellige situationer af livet. Nogle ordblinde vil derfor kunne gå gennem grundskolen uden at have oplevet vanskeligheder med skriftsproget og først opleve tegn på ordblindhed, når de møder øgede læse- og skrivemængder, øgede skriftsproglige krav samt nye ord i en ny uddannelsessituation.For et mindre antal ordblindes vedkommende vil det derfor være sådan, at deres ordblindhed måske først opdages senere i uddannelseslivet. Med det kommende retskrav på udredning af ordblindhed i løbet af en elevs grundskoleforløb vil der komme yderligere fokus på og accept af ordblindhed. Retskravet vil bl.a. bidrage til, at antallet af ordblinde elever, som forlader grundskolen uden at have fået identificeret deres ordblindhed, fortsat vil falde. 
 • Jens Henrik Thulesen Dahl – Undervisningsordfører – DF
  – Det er vigtigt at have som målsætning, at ingen sættes tilbage i deres læring pga uopdaget ordblindhed. Derfor er jeg også glad for kravene om test og forældrenes ret til at kræve en test i folkeskolen. Jeg tror, at der er så mange niveauer af ordblindhed, at det kan være svært at have en firkantet målsætning som den beskrevne. 
 • Marianne Jelved – Undervisningsordfører – Radikale Venstre
  Tak for din mail med dens vigtige budskab: ingen går ud af skolen i 2017 uden at vide, om de er ordblinde. Jeg er enig i det mål. Det skal ud gennem medier og ud til skolebestyrelser på alle folkeskoler. Bare klø på. Vi politikere vil tage det med på alle de konferencer, vi deltager i gennem de kommende måneder.
 • Anders Johansson – Undervisningsordfører – Konservative
 • Annette Lind – Undervisningsordfører – Socialdemokratiet
  – Jeg er meget enig med dig i, at ordblindetest og retskrav er gode værktøjer, men at de selvfølgelig skal følges op af handling.Derfor er jeg også helt enig i målsætningen om ingen elever bør gå ud af skolen uden, at eventuel ordblindhed er opdaget. Jeg vil tage dit forslag om, at få skrevet målet ned med i folkeskoleforligskredsen, hvor de partier med ansvar for folkeskolen mødes, og hvor vi forhåbentlig kan blive enige om at forpligte os til målsætningen. Det er i hvert fald mit klare ønske.Endnu en gang mange tak for, at du skriver, og for at du minder om, hvor vigtigt det er, at holde fokus på ordblindhed.
 • Carolina Magdalene Maier – Undervisningsordfører  – Alternativet
 • Jacob Mark – Undervisningsordfører  – SF
  – Jeg er fuldstændig enig i jeres målsætning, og derfor har vi også lige givet ekstra ressourcer ud til alle folkeskoler i Danmark, så de bedre kan teste for ordblindhed. Det er simpelthen ikke i orden, at elever kan gå ud af skolen og stadig være ordblinde. Det skal opdages tidligt, og så skal der iværksættes en målrettet indsats.
 • Anni Matthiesen – Undervisningsordfører  – Venstre
  – Jeg synes, at det er meget vigtigt, at gøre rigtig meget for de unge, som er ordblinde. Det er et område, som vi har haft meget fokus på, og jeg er også meget tilfreds med retskravet, som sikrer, at alle kan blive testet for ordblindhed. Vi vil fortsat arbejde for, at alle elever får den bedst mulige skolegang.
 • Merete Riisager – Undervisningsordfører  – Liberal Alliance
 • Jakob Sølvhøj – Undervisningsordfører  – Enhedslisten
  – Jeg er helt enig i målet – og det kan endda være noget skarpere. For det er vigtigt, at ordblindhed konstateres så tidligt som overhovedet muligt i skoleforløbet.
 • Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
 • Mattias Tesfaye – Socialdemokratiet
  – Jeg er enig med dit mål, men jeg tror desværre ikke det er realistisk. I dag forlader mange unge folkeskolen uden at vide, at de er ordblinde. Desværre. Jeg arbejder for at dette skal ændres, fordi det er et enormt svigt af børnene, at de først opdager det på erhvervsskolen eller gymnasiet.
 • Bolette Larsen – Konsulent – Uddannelsepolitik – Danmarks Lærerforening
  Danmarks Lærerforening har deltaget i følgegruppen vedr. udarbejdelse af ordblindetesten. Foreningen tilslutter sig fuldt og helt det nye lovforslag vedr. krav om at skolen skal tilbyde ordblindetest.
  Men vi finder, at det enten i lovbemærkningerne eller i en bekendtgørelse skal sikres, at testen udføres af fagpersoner med tilstrækkelig indsigt til at afdække ordblindhed i forhold til andre årsager til læsevanskeligheder. Retskravet på en test udløser  ikke nødvendigvis den hjælp og støtte, som testen viser, at eleven har. Kommunerne bør forpligtes på kvalificeret indsats.
 • Claus Hjortdal – Formand  for Skolelederforeningen
  – Skolelederforeningen har været med i arbejdet med udarbejdelsen af ordblindetesten. Vi støtter, at man systematisk bruger testen som et redskab til at afdække læsevanskeligheder. De kan imidlertid ikke stå alene, så hvis en test viser at eleven har vanskeligheder med læsning, skal man iværksætte yderligere undersøgelser, så der kan sættes en indsats i gang.Samarbejdet mellem skole og elev/forældre er centralt når læsevanskeligheder skal afhjælpes. Så en god dialog og arbejde med fælles mål er vigtige grundvilkår for det lykkes. Skolelederforeningen bakker op om målet med, at skolerne skal arbejde målrette hen mod, at alle elever bliver så dygtige som muligt i forhold til eventuelle læse-skrivevanskeligheder.
 • Jens Vase – Formand for Danske Skoleelever
  Det er først og fremmest helt vildt vigtigt, at vi har fokus på elever i læringsvanskeligheder – lad det sig være ordblindhed eller lignende. Hele grundskolens formål er, at forme os elever. Den skal gøre os så dygtige som muligt – dette indebærer også, at elever, som er ordblinde, får det rette hjælp. Det er en god idé at sætte sig mål – med hensyn til, hvordan vi kan hjælpe det til døren, kan man jo have fokus på at få den tidlige indsats til at fungere.Man kan jo f.eks. efteruddanne lærer, så de får nemmer ved at spotte elever, som er ordblinde. Herudover kan det godt hjælpe, hvis man ikke taler det at være ordblind ned. Det skal ikke længere ses, som en gruppe elever, som har det ekstra svært eller er mærkelige – men blot en gruppe elever med andre læringsvilkår.

Vi ligger de ovenstående svar op her på siden, så du kan se og følge med. Du er velkommen til at deltage og skrive dine input’s og kommentarer herunder.