Livet med dysleksi - foredrag

Netværk for forældre til børn med ordblindhed

Jeg er lærer, og jeg har i en årrække beskæftiget mig intensivt med børn med ordblindhed. Jeg har ofte oplevet, at skole og forældre har stået på hver side af de ordblinde elever – med forskellige ønsker og behov og forståelser – og at skole og hjem tit havde svært ved at forstå hinanden. Og jeg har sjældent oplevet, at dette har gavnet elevernes faglige og personlige udvikling.

Dette medfødte et ønske om at skabe en måde, hvorpå skole og forældre kunne blive klogere på hinandens perspektiver, og hvor vi kunne skabe et stærkt fællesskab til gavn for eleverne. Jeg ville gerne vide mere om, hvad elevernes og forældrenes behov egentlig var, og hvordan de oplevede skolegangen. Og jeg ønskede at være med til at klæde forældrene bedre på til at støtte og forstå deres børn til at udvikle sig bedst og mest muligt. Disse ønsker udmundede i, at vi for to år siden begyndte at afholde netværk for forældre til børn med ordblindhed.

Fagligt oplæg og diskussion

8 aftener om året mødes en gruppe forældre og to lærere i et klasselokale på Hillerødsholmskolen i Hillerød. Hver gang vi mødes, holder jeg, som ordblindelærer, et fagligt oplæg, og bagefter diskuterer, fortæller og samtaler forældrene om deres tanker, oplevelser og ønsker i forhold til deres børn.

Til møderne bliver der fx talt om bekymringer for fremtiden, om hvordan man kan bruge forskellige hjælpemidler (oplæsning, tale til tekst og ordforslag), om hvordan man bedst forstår og støtter sine børn, når ordblindheden begynder at påvirke selvværdet, og om hvordan man som forældre finder balancen mellem at beskytte og at presse sit barn.
Der bliver også fortalt om, hvad forældre og børn ønsker af skolen, og hvad skolen ønsker af forældrene. Og forældrene fortæller både om deres usikkerhed og videregiver deres gode erfaringer.

Foredrag for ordblinde-patrulje

Der var 25 forældre og ordblinde samlet til temaaften(netværk) om ordblindhed på Smidstrup- skærup skole

Jeg har mange gange undervejs følt mig både privilegeret og ydmyg over at få lov til at få indblik i forældrenes verden og deres perspektiver. Der har været en utrolig åbenhed, og mange gange er der både blevet grinet og raset og – næsten – grædt.

Både undervejs og til den afsluttende evaluering fortæller forældrene, at netværks- møderne hjælper dem. De oplever, at de får større sikkerhed og flere handlemuligheder, når de deltager i de faglige oplæg og samtalerne. At være sammen med andre forældre til børn med ordblindhed mindsker desuden følelsen af at være alene.

Forstå ordblindhed bedre

Og flere af eleverne fortæller, at de synes, deres forældre er blevet bedre til at forstå dem, og til at hjælpe dem på en god måde.

Som lærer har jeg oplevet at blive meget klogere på, hvordan ordblindheden egentlig ser ud “på den anden side af bordet”, og den viden har vi på skolen brugt til at udvikle vores praksis, så vi hele tiden kan komme tættere på at blive et sted, hvor man som ordblind får lige netop den støtte og den forståelse, man har brug for. Vi er ikke i hus endnu, men vi arbejder os fremad.

Hvis man skærer det helt ind til benet, handler forældrenetværket om, at jo mere vi ved, og jo mere vi interesserer os for hinandens perspektiver, jo lettere får vi ved i fællesskab at træffe de rigtige beslutninger.

Line Leth Jørgensen – Lineleth.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *