Skab refleksion over undervisning og
hvordan du kan være med til at styrke ordblinde elever i klassen.

Der er de seneste år kommet meget fokus på ordblindhed i relation til smartphones, it-hjælpemidler og ordblindetests. Det er godt, men hvis arbejdet med at hjælpe ordblinde til en hverdag uden store frustrationer og nederlag skal bære frugt, så er der også brug for et andet fokus.

Som ikke-ordblind kan udfordringerne hos ordblinde være svære at forstå. For at skabe denne forståelse må vi se på, hvordan det føles at være ordblind.

Bogen er derfor skrevet for at give et indblik i ordblindes hverdag i folkeskolen, og de følelser og situationer, som ordblinde oplever.

“Det kan være svært som underviser at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være ordblind. Bogen er oplagt til at skabe refleksion over praksis. Hvordan tilrettelægges undervisningen, så de ordblinde elever inkluderes, og hvordan arbejdes der med elevernes og klassens mindset?”

Sisse BollLæringsvejleder og tovholder i Ordblindepatruljen - Smidstrup-Skærup Skole
Jesper Sehested forfatter til 'Et liv som ordblind i folkeskolen'

Ind i hovedet på en ordblind

‘Et liv som ordblind i folkeskolen’ er en lang række episoder i folkeskolen set fra en ordblinds synsvinkel. Du kommer ind i hovedet på de ordblinde elever, som på den måde deler deres tanker.

Det er tanker og oplevelser, som forfatteren Jesper Sehested også selv har oplevet i sin tid i folkeskolen. Det var en tid som var præget af store frustrationer over, at bogstaverne drillede. Det var omvendt også muligt at komme ud over de forhindringer, som ordblindheden skabte.

Episoderne viser også, at der er muligheder for at lære og samtidig have sjovt, hvis man har det rigtige mindset.

Når du har læst bogen, har du fået et indblik, som kan danne grundlag for, at du bedre kan hjælpe dit ordblinde barn eller elever videre til at komme ud over til begrænsninger, som ordblindhed hos elever i folkeskolen umiddelbart kan skabe.

“​Det virker stærkt, at Jesper tager læseren i hånden, og inviterer direkte ind i tankerne hos børn med ordblindhed i skolen. At han har valgt at dele sin indsigt baseret på egne livserfaringer, er en gave til os, der jævnligt arbejder på at forbedre vilkår for mennesker med ordblindhed.​”
Mia Finnemann SchultzKonsulent med fokus på læsning i Gentofte Kommune

En ordblind spørger om hjælp

‘Et liv som ordblind i folkeskolen’ giver et indblik i ordblindes tanker og følelser, når der skal læres alt fra geografi og stavning til at der skal laves gruppearbejde.

Til højre kan du lytte til historien om Patrick, som skal stave et nyt ord og har brug for hjælp. Det er svært at spørge om hjælp, men det viser sig, at hjælpen er meget tæt på og endda kan få Patrick til at blive helt stolt.

God fornøjelse med bogen!

“Bogen giver en viden og en indsigt, som både giver en klump i halsen og sætter gang i tankerne om, hvordan skolen kan være med til at styrke de gode følelser og oplevelser for elever med ordblindhed.”

Line Leth JørgensenLæsekonsulent i Hillerød kommune og ejer af Dysleksi og inklusion